Нормативна база

Закон України про освіту

Критерії оцінювання

Програма 5-9 класи

Програма 1-2 класи

Програма 3-4 класи

Державний стандарт початкової освіти

Державний стандарт повної загальної середньої освіти

Вивчення іноземних мов у 2021-2022 навчальному році буде здійснюватися за декількома Державними стандартами та типовими освітніми програмами, а саме: Для початкової освіти для учнів 1-4 класів за новим Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №87, та Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О.Я. Савченко, і Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Р.Б. Шияна (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli). Для учнів 5-9 класів за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392, та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), розробленою на виконання Закону України «Про освіту» і затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 408 (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalnaserednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas). Для учнів 10-11 класів за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392, та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), розробленою на виконання Закону України «Про освіту» і затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 407 (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalnaserednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv). Звертаємо увагу на те, що як і у попередні роки заклад освіти має право вибору щодо вивчення другої іноземної мови. Рішення про запровадження вивчення другої іноземної мови приймається, залежно від умов для такого вивчення, закладом освіти самостійно. Залишається чинним наказ Міністерства від 07.08.2015 № 855 «Про внесення змін до навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів», згідно з яким збільшено години на вивчення іноземної мови за рахунок варіативної складової. Типові освітні програми з іноземних мов містять теми і питання, що пов’язані з проблематикою інтегрованих змістових ліній. Програми не обмежують смислове та лінгвістичне наповнення інтегрованих змістових ліній, а лише пропонують шляхи їх реалізації. Дозволяється використовувати підручники, що рекомендовані Міністерством освіти і науки України та видані у поточному році або в попередні роки, враховуючи при цьому зміни в програмах. Додаткову навчально-методичну літературу вчителі можуть використовувати для реалізації методики навчання та компетентнісного потенціалу предмету «Іноземні мови». Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.20 № 128. З оцінюванням навчальних досягнень учнів (тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація) можна ознайомитись за посиланням на методичні рекомендації минулого року (https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-pro-vykladannyainozemnyh-mov-u-2020-2021-navchalnomu-rotsi/). 

Немає коментарів:

Дописати коментар